Проект №BG16RFOP002-2.073-16197-C01 е с главна цел преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. 

Общата стойност е 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и  1 500,00 лв. национално съфинансиране. 

Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца с начало 14.09.2020 г. и край 14.12.2020 г.